logo.png
 
 
 

crystal cobra - blyfritt synketau

20130315_fiskevegn_0496.jpg

Synketau har integrert tunge materialer og krever ikke eksterne vekter. Fiskevegn utviklet Crystal Cobra synker tau med integrert silikat glass som et alternativ til blytau for garn.

Crystal Cobra er et nytt synke tau for garn, som bygger på Fiskevegns velkjente CobraLine flyte tau. Dette geniale produktet gir garnfiskere et reelt alternativ til synke tau med bly uten at det går på bekosning av bruksegenskapene.

Synke materialet er miljøvennlig silikat glass. Foruten å beskytte miljøet, er Crystal Cobra meget lett å håndtere.

Et velkjent håndteringstema med garn er at de heller brede diameter flettet flytelinene og smalere tauslåtte synketauene kommer over rullen i ulik hastighet. Etter litt haling forskjøves nettet og trenger korrigering. Et annen vanlig aspekt med tauslått synketau er at de kan danne tilfeldige løkker som floker seg i garnene. Dessuten, når slått tau blir utsatt for strekk under haling roterer de, som forårsaker at garn ruller deg opp rundt bunntauet. Alt dette bidrar til mer arbeid for fiskeren,

Den flettet Crystal Cobra linjen er nesten identisk med flettet topptau, og har derfor den samme overlegne hale, håndtering og antifloke egenskapen. Disse tauene roterer ikke rundt sin egen akse under press. Med CobraLine flyteline på toppen av nettet og Crystal Cobra synkerline langs bunnen, kommer nettet og fellingene over rullen pent og jevnt med mindre floker enn i vanlige løsninger.

Vår erfaring er at Crystal Cobra kan ha noe kortere levetid enn konvensjonelle tauslåtte synketau med blykjerner. Imidlertid kan det være mer skånsomt mot selve nettet og gir en god miljømessig gevinst ved å redusere mengden av bly i tau til fiskeri. Når tauet blir pensjoner kan glass fyllingene gjenbrukes i stedet for å bli resirkulert via en smelteprosess.

nyheter
KONTAKT

AS Fiskevegn


Hovedkontor:
N-6717 Flatraket
+47 5785 8400

Ålesund avdeling:
Tonningsgate 27-29
N-6006 Ålesund
+47 7010 1880
   facebook.com/fiskevegn

colto.png

Stolt medlem av
Coalition of Legal Toothfish
Operators (COLTO).


Copyright AS Fiskevegn, alle rettigheter reservert