logo.png
 
 
 

LASERAKUSTISK FUGLESKREMMER - "MARINE AVIAN DISSUADER" (MAD)

2015-07-03_10_16_34_mad.jpg

MAD er utviklet for å skremme sjøfugl bort fra faresonen under setting av liner. I situasjoner der bifangsten av fugl er spesielt utfordrende og hvor IW liner (integrerte vekt) eller Torrey liner / streamere ikke er i bruk eller tilstrekkende, benyttes den som en supplerende fugleskremmer. Hvor skadelige forskjellige laserstråler er for sjøfuglens øyner avventes vitenskapelig vurdering på, så laseren add-on for MAD er dermed begrenset til kontrollerte studier for tiden.

Akustisk skremming av fugler har vært praktisert i lang tid, i likhet med laser skremming av fugl på flyplassen og åkre. MAD kombinerer begge metodene i en enkelt enhet, dog hver løsningen kan leveres og/eller brukes separat.

Laseren er bare effektiv i mørket eller under dårlige lysforhold med betydelig luft fuktighet, hvor laserstrålen kan ses når den passerer gjennom luften. Fuglene oppfatter synlig laserstråle som en solid gjenstand og unngå den - "laser stick-effekten" kjent fra flyplass- og maisåker fugl beskyttelse. I tillegg skaper laserstrålen et skarpt lyspunkt når det reflekteres fra grov sjø eller skum, som kan blende og avskrekke fuglene. Laseren som er i bruk i denne beta produktet er klassifisert som klasse 4 laser på høyeste innstilling 1200mW. Styrken kan reduseres i trinn på 200mW ned til et minimum av 200mW. Ett av målene med pågående studiene er å undersøke hvor lav effekt som er tilstrekkelig. Strålen har en bølgelengde på 532nm og er fri for infrarød (varme) stråler..

Et feltforsøk ble utført i Alaska i oktober 2015 av Dr Ed Melvin i Washington Sea Grant, University of Washington. Forsøkene testet enheten side om side med konkurrerende produkt som allerede har blitt gitt ut for salg. Selv om dataene var begrenset på grunn av dårlig fiske, var det indikasjoner på at effektiviteten av laseren kan være svært artsspesifikke, så vel som avhengig av fuglenes orientering i forhold til strålen.

Inntil både sikkerheten av laserstråler for sjøfuglenes øyner, og effektivitet i skremming har vært vurdert troverdig av forskere, begrenser Fiskevegn anvendelse av laser til kun kontrollerte studier.

Den akustiske enheten bygger på en velprøvd model som er produsert av den globale markedslederen i langt rekkende akustisk signaler, LRAD Corporation. Den styres av en MP3-avspillings enhet som har kapasitet for flere timer med opptak, eller som kan spille sløyfer av valgte lydfiler på ubestemt tid.

Fiskevegns feltforsøk hittil tyder på at den akustiske enhet er like effektiv eller mer effektiv enn laser, også med den betydelige fordel av å fungere i dagslys. Dette er viktig siden det også kan være fare for sjøfugl ved haling av linene, og denne operasjon skjer generelt på dagtid.

På dette stadiet fokuserer vi videreutviklingen på å avgjøre om sjøfugl tilvenner seg den akustiske enheten, og hvis de gjør det, utvikle sendemønstre som er både effektive og uforutsigbar.

En svært uformell forhåndsvisning av MAD i aksjon i feltforsøk kan sees i videoen nedenfor.

nyheter
KONTAKT

AS Fiskevegn


Hovedkontor:
N-6717 Flatraket
+47 5785 8400

Ålesund avdeling:
Tonningsgate 27-29
N-6006 Ålesund
+47 7010 1880
   facebook.com/fiskevegn

colto.png

Stolt medlem av
Coalition of Legal Toothfish
Operators (COLTO).


Copyright AS Fiskevegn, alle rettigheter reservert