logo.png
 
 
 

SYNKELINE MOT BIFANGST AV FUGL

20130301_fiskevegn_0211flt.jpg

Å unngå bifangst av sjøfugl er en viktig del av et ansvarlig linefiske, spesielt i utsatte områder. Vitenskaplige rådgivningsutvalg, som ACAP og regionale fiskeriforvaltnings organisasjoner som CCMLAR forvalter ''Best Practises Advice''som tilbyr veiledning og flere obligatoriske krav som næringen må følge.

Under setting av liner risikerer sjøfulg å bli fanget dersom de forsøker spise av agnet. Forskere som har studert problemet anbefalte vekting av linene, slik at de raskt synker utenfor fuglenes rekkevidde som et begrensende tiltak. 

I tråd med vår mijøsatsning og i samarbeid med forskere svarte Fiskevegn på denne utfordringen ved hurtig å utvikle en rasktsynkende line med integrert vekt (IW). Den påfølgende adopsjon av IW liner av lineflåten rettet mot Tannfisk (Patagonian toothfish) på den sydlige halvkule har blitt hyllet som en stor suksess i bevaring av fuglebestanden. IW-linen synker umiddelbart etter at den treffer vannet. I følge Birdlife International har overgangen til, og bruken av IW liner redusert bifangst av fugl med opp til 90 prosent. 
En oversikt over ''Best Practises'' for å redusere bifangst av fugl, inkludert bruk av IW liner er levert av ACAP (faktablad FS03 og FS08).

Den hurtigsynkende IW linen gir også fiskerimessige fordeler. Den synker fire ganger raskere enn liner uten vekt, noe som gir mye bedre presisjon for å treffe gitte bunnseksjoner enn lettere liner som drive mer sidelengs. IW liner når også fiskeposisjon mye raskere, begynner defor å fiske tidligere og når havbunnen med ferskere og mindre utvasket ang ennn liner som bruker mye lenger tid på synkeprosessen. 

Produktark Språk
Ocean-X-IW Svivelline Engelsk
nyheter
KONTAKT

AS Fiskevegn


Hovedkontor:
N-6717 Flatraket
+47 5785 8400

Ålesund avdeling:
Tonningsgate 27-29
N-6006 Ålesund
+47 7010 1880
   facebook.com/fiskevegn

colto.png

Stolt medlem av
Coalition of Legal Toothfish
Operators (COLTO).


Copyright AS Fiskevegn, alle rettigheter reservert