logo.png
 
 
 

dypvannsrunddorg

Dypvannsrunddorg er arbeidstittelen på et nytt fiskeredskap som består av en ringformet line med krok, som slippes ut bak båten, trekkes ned og frem via en undervanns gjennomføring, og inn over siderullen. Redskapen kan brukes på sjarker, og kan egne seg for pelagisk fiske ned til 300-400m dybde. Metoden har potensiale til å muliggjøre høyere krokkapasitet enn orinært juksafiske. 

Horisontal runddorg nær overflaten er en vanlig fiskemetode. Vertikal runddorg for bruk på dypt vann har vært prøvd ut av fiskere i Norge og enkelte andre land tidligere, men metoden har foreløpig ikke vært gjenstand for tilstrekkelig utviklingsinnsats til å løse visse tekniske og driftsmessige utfordringer. 

Hittil har denne lovende fiskemetoden ikke blitt en del av det komersielle fiskeriet. Det satser Fiskevegn på å løse gjennom et treårig prosjekt, støttet av Norges Forskningsråds BIA-ordning, i samarbeid med SINTEF Fiskeri og Havbruk. 

Prosjektet fokuserer på hydrodynamikk, teknisk design, praktisk bruk i fiske, og HMS-kartlegging og dokumentasjon. Prosjektsiden kan følges på www.facebook.com/dypvannsrunddorg.  

dwtt_797.jpg
nyheter
KONTAKT

AS Fiskevegn


Hovedkontor:
N-6717 Flatraket
+47 5785 8400

Ålesund avdeling:
Tonningsgate 27-29
N-6006 Ålesund
+47 7010 1880
   facebook.com/fiskevegn

colto.png

Stolt medlem av
Coalition of Legal Toothfish
Operators (COLTO).


Copyright AS Fiskevegn, alle rettigheter reservert