March 31st 2020

COVID-19 oppdatering

AS Fiskevegn - Covid 19 Business as usual

«Business as usual».

AS Fiskevegn, har ikke merket de store negative virkninger for selskapet i kjølvannet av korona-pandemien.

Omsetningen er bra så langt i år.

Vi tok tidlig kontakt med alle våre leverandører for å avdekke eventuelle utfordringer som de måtte se som følge av Covid-19 epidemien, slik at vi eventuelt kunne gjøre nødvendige tiltak for å avgrense konsekvensene vider i verdikjeden. Men enn så lenge er det «business as usual», sier vår direktør AS Fiskevegn, Håkon Holen.

Etterspørselen etter våre produkter opprettholdes.

I tillegg til store norske kunder er det tannfiskeflåten rundt om i verden som utgjør vårt største kundesegment. Fiske etter Tannfisk foregår i Sørishavet havet rundt Antarktis. AS Fiskevegn gjennom mange år bygget opp en sterk markedsposisjon i dette markedet og er i dag verdens ledende leverandør av liner til dette fisket. Vi er i tillegg Europas eneste produsent av line til industrielt fiske, og det bidrar nok til at etterspørselen etter våre produkter opprettholdes til tross for koronapandemien.

Tidlig ute.

Vi var tidlig ute med å innføre begrensninger for vår reisevirksomhet i selskapet. Kontakten med våre kunder i USA, Australia, New Zealand, Spania og Frankrike har blitt opprettholdt gjennom telefon, Skype og Teams.

Vi ser virkelig frem til den dagen vi kan møte alle våre kunder og relasjoner rundt om i verden.