BFG

Allereie høsten 1998 startet AS Fiskevegn med utvikling av automatiske linemaskiner, behovet for å skille det ut som egen bedrift, viste seg fort. Derfor vart det i februar 1999 stiftet ny bedrift, Best Fishing Gear AS, eller bare BFG.

I dag er BFG eit reint dotterselskap av AS Fiskevegn. BFG har eit produksjonsanlegg på 2500 M², lokalisert i moderbedrifta på Flatraket.

Bearbeider i mange typer material med moderne produksjonsutstyr som

 • Vannskjærer
 • Laserskjærer
 • Kantpresse
 • Maskineringssenter
 • Rørtrekkemaskin
 • Dreiebenk
 • Fres
 • Avgrader og andre former for sliping
 • Sveising
 • Samt moglegheiter for etterbehandling/overflatebehandling
 • Programvarer innan 3D og 2D CAD-design.

Høg kvalitet, konkurransedyktige prisar og korte leveringstider.

Dette kan vi lage

 • Rekkverk
 • Skilt
 • Brakettar
 • Beslag
 • Kar
 • Tankar
 • Blomsterpotter
 • Røykeovn
 • Fileteringsbord
 • Eksossystem
 • Hydraulisk styrepult
 • Monitorskap
 • Skap på mål
 • Deler til landbasert oppdrett og mykje meir.

BFG Line og AS Fiskevegn prosjektera og lager layout på dekksarrangement, levera komplette automatiske linesystem til fiskeflåten, alt frå mindre kystbåtar til havgåande fartøy.

Planlegg du eit prosjekt er det berre å kontakte oss.

Vi har

 • Brei erfaring og kunnskap innanfor prosjektutvikling
 • Veit kva som duger og korleis utstyret bør plasserast for å få effektive
  arbeidsplasser
 • Ingen fartøy eller maritim installasjon er den same, og spesielle tilpassingar
  og skreddarsydde løysingar er stadig nødvendig
 • Hjelper med design, produksjon og installasjon

Vi ønsker deg velkommen som kunde!

Følger deg frå ide til ferdig fartøy, og langt inni framtida

Kontakt oss

Tlf. +47 47 63 03 33
Mail. bfg@bfgmek.no