Automatiske linesystem

Fiskevegn leverer komplette automatiske linesystem for nybygg samt eksisterande fartøy, frå små kystbåtar til havgåande fartøy. Frå haleposisjon til egnemaskina leverer vi alt som trengs og tilpassa systemet til fartøyets dekksarrangement og planlagt mannskap. Sammen med den mekaniske løysinga tilbyr vi bransjeleiande driftskjennskap, samt alt fiskeutstyr og mannskapsforsyninger som er nødvendig.
Linepresse LP01

Automatiske linesystem

Krokreinsar

Automatiske linesystem

Magasinsystem

Automatiske linesystem

Splitte

Automatiske linesystem

Egnemaskin

Automatiske linesystem

Tauhalar

Automatiske linesystem

Rekkerull 7200p

Automatiske linesystem

Rekkerull

Automatiske linesystem