Silver

Fiskevegns tvinneavdeling blander Danline- og polyesterfiber til sitt berømte Silver, nokke som gir eit ideelt. Polyester er ein søkkjande fiber med tettheit på 1,38. Danline er ein flytande fiber med tettheit på 0,91. Kombinasjonen av dei to gjer eit litt negativt flytande tau på 1,1 og tilbyr det beste frå begge verdar når det gjeld strekkfastheit og slitestyrke.Dette gir ein betre ytelse for ein rekke bruksområde enn de to komponentane aleine, og silver er ofte impregnert med anten tjære- eller polybasert impregnering. Vi brukar Silver spesielt i våre linetau og endetau. Silver har ei eigenvekt på 1,1 og vil i motsetning til Danline søkkje i vatn. Den absorberer svært lite vatn, rotnar ikkje og toler dei fleste syre. Silver leverast naturell eller tjæra.
Silver

Silver