Fletta tau

Fiskevegn produsera og levera eit bredt spekter av fletta produkt i forskjellige dimensjonar, lengde og fiberkvalitetar. Åtte-strengs fletta tau er spesielt egna for fortøying, slep, trål og nøter. Åtte-strengs fletta tau er kostnadseffektive allsidige løysingar der det er sterke krefter i spill. Danline fiber er kjent for sin høge styrke og gode sliteeigenskapar, som gjer at den varer og varer. Materialet rotnar ikkje, toler dei fleste syrer og alkalier, absorberar ikkje vatn og vil med sin lave eigenvekt flyte i vatn. Danline er derfor godt egna til trosser. Elastisitet ca 20 %