Havbruk

Skalldyrdyrking

Fiskevegn produserer et stort utvalg av tauverk til skjelloppdrett.

Oppdrettsanlegg

Skjelltau, komponenter og utstyr til merdoppdrett, fortøyningssystemer, tauverk og spesialtau.

Flottører og bøyesystem

I samarbeid med vår partner Polyform Norge AS tilbyr vi alt av flottører og bøyesystem.

Seabird Control

Sjøfugl tar en betydelig mengde fisk fra merder, samt blåskjell fra blåskjellfarmer. I tillegg til det økonomiske aspektet, er dette også et miljøspørsmål ettersom oppdrettsanlegg ofte har autorisasjon til å fange problematiske fugler. Både for sikkerheten til sjøfugl og for en vellykket drift av oppdrettsanlegg er avgjørende med installasjoner som skremmer sjøfugl uten å gjøre skade.