Polyester

Terylene har god motstand mot ultrafiolette stråler. Tau som er utsatt for mykje sol blir derfor ofte laga av denne fiberen. God stabilitet og lav elastisitet gjer at terylene er godt egna for bruk i fiskeri, for eksempel i nøter. Med eigenvekt på 1,38 er dette materialet det tyngste av fibra som brukas i vår produksjon. Elastisitet ca 20 %
Terylene

Polyester