Seabird Control

Sjøfugl tar en betydelig mengde fisk fra merder, samt blåskjell fra blåskjellfarmer. I tillegg til det økonomiske aspektet, er dette også et miljøspørsmål ettersom oppdrettsanlegg ofte har autorisasjon til å fange problematiske fugler. Både for sikkerheten til sjøfugl og for en vellykket drift av oppdrettsanlegg er avgjørende med installasjoner som skremmer sjøfugl uten å gjøre skade.
Agrilaser Autonomic

Seabird Control