Nylon

Nylon er ein veldig sterk og elastisk fiber. Når spenninga i tauet frigjerast, vil nylon i dei fleste tilfelle gå tilbake til sin opphavlege lengde. Denne eigenskapen betyr at nylon toler plutselege overbelastningar betre enn andre fiber. Nylontau har ein elastisitet på ca 40 %. Nylon-fiber er naturlig UV stabilisert i produksjonen og toler sollys svært godt. Nylon har eigenvekt på 1,14 og synk i vatn.