Avtroppende damer

publisert 11 juni, 2022 KL. 08:57

Ingrid Karlsen og Elisabeth Nordpoll går over i pensjonistrekkene etter henholdsvis 16 og 22 år ved fabrikken på Flatraket.

Begge har jobba på garnavdelinga der montering av garn har vore hovudoppgåva.

Avgangen blei markert på sommaravslutninga med overrekking av blomster.

Vi takkar for innsatsen og ønskjer lykke til som pensjonistar.