Fiskevegn, BFG og SAGO Solutions

publisert 26 januar, 2024 KL. 13:15
Eventyret SAGO Extreme
I dag er det et stort problem i Sør-Stillehavet at hval og hai fjerner fangsten fra fangstredskapene. Dette er spesielt et stort problem i fiskeriet etter tannfisk i Sørishavet og kveitefiske i Alaska. Noen ganger blir fangsten redusert så mye som 75%. Hvalen fjerner enten hele fisken fra kroken, skader kroken eller skader fisk på de andre krokene.
Sago Extreme er utviklet av Sago Solutions og produsert av BFG, og skal markedsføres og selges av AS Fiskevegn. Sago Extreme er en patentert løsning for automatiske linesystem designet for å sikre fangsten allerede på sjøbunnen, gjøre fangsten utilgjengelig for hval og redusere risikoen for å miste fangsten i haleprosessen.