Fiskevegn kan levere blåser, bøyer, kleppar, jernvarer og anna tilbehør du måtte trenge. Fokuset vårt på kvalitet vil komme deg som kunde til gode. Basert på erfaringa og ekspertisa vår har vi valt dei beste produkta og merka for deg. For kundar som krev produktkvalitet og tilgjengelighet er Fiskevegn partnaren å velje.

Polyform® har vore det leiande varemerket sidan dei introduserte verdas fyrste oppblåsbare bøye i 1955. I over 50 år har Polyform sett viktigheta av å skape ei høg grad av lojalitet blant sluttbrukarane. Dei fleste produkta er veletablerte på marknaden og I løpet av dei siste åra har ny produksjonsteknologi ført til ytterlegare forbetra design og kvalitet.

Leverandør av bøyer og fenderar frå Polyform®

Polyform AS vart etablert i 1955 og var det fyrste selskapet i verda som produserte oppblåsbare bøyer og fenderar i heilplast. Polyform AS er den leiande produsenten innan sitt felt. Selskapet er registrert i Noreg, lokalisert i Ålesund, og dreg nytte av å halde til i eit av verdas mest innovative maritime miljø. Gjennom eit veletablert nett av distributørar seljast produkta over heile verda under varemerket Polyform®. I tillegg til det omfattande utvalet av standardprodukt, kan Polyform AS også tilby skreddarsydde løysingar og private-label produkt.