Krok og bøtekrok

Forsyn produserast  i forskjellege dimensjonar basert på tilpassing til diverse krokstørrelsar og behov. Forsyna er hovudsakleg laga av polyester og montert på kroken. Den vanlegaste er EC-kroken, tilgjengeleg i følgande størrelsar: 11/0, 12/0, 13/0, 14/0 og 15/0.

Fiskevegn samarbeidar tett med dei beste kommersielle krokprodusentar i verda for å bringe dei best mogelege krokane til linemarknaden.

Produksjon av kommersiell krok for linefiske av god kvalitet er krevjande, berre ei handfull leverandørar er i stand til kostnadseffektivt å møte dei strenge krava til linefiskarar og automatiske line system. Rask egning og haling under røffe forhold krev stabil og jamn krok.

Saltvatn og fysisk slitasje gjev korrosjonsutfordringar. Beskyttelsesbelegget mot korrosjon påverkar skarpheta på kroken og kostnadar. Krokar som er for sprø har ein tendens til å miste agnhaldet og/eller spissen brekk. Krokar som er for mjuke rettar seg under bruk og krev mykje vedlikehald. Undersøkelsar har vist at ein betydeleg andel fisk som angrip agnet ikkje vert fanga. Krokskarpheta må vere best mogeleg.

Fiskarane forventar at alle disse, så vel som fleire egenskapar skal optimaliserast, samtidig som kostnadane haldast så lave som mogeleg. Ikkje rart at få produsentar tek utfordringa. Fiskevegn samarbeidar tett med beste kommersielle krokprodusenter i verda for å bringe dei best mogelege krokane til linemarknaden. Ved å trekke på vår kontakt med profesjonelle fiskarar over heile verda, har vi kontakt med produsentar for å halde krokane i utvikling.

Relaterte produkt

Trenger du hjelp til å velge riktig produkt?

Ta kontakt med en av våre dyktige ansatte, så hjelper vi deg gjerne!

Jakob Hals

Sales & Marketing
+47 913 88 861 jakob@fiskevegn.no

Frode Baade

Sales & Project Management
+47 916 30 180 frode@fiskevegn.no

Egil Moe

Sales & Operations Management
+47 900 86 622 egil.moe@fiskevegn.no